Parcourir les contenus (1 total)

  • Titre est exactement "Ombre di guerra"

Ombre di guerra.jpg
È si stava cusì, à pusà à mezu à i so ricordi. U so sguardu currendu da una cosa à l'altra, senza scopu precisu. I so ochji s'eranu firmati à nant'à una antra cantina messa in fondu à a pezza, cuparta da mille capatoghji. A cunniscia 'ssa cantina è…