Parcourir les contenus (1 total)

  • Titre est exactement "25.San Martinu di Lota / E Ville di Pietrabugnu"

panneaux_co_16-30_bd-10.jpg
Quidda mostra sponi u travaddu d’invintoriu di u Diplomu Univirsitariu « Formation aux principes et techniques de l’inventaire en situation locale » chì s’hè tinutu duranti un annu (2013-2014) à l’Università di Corsica Pasquali Paoli in partinariatu…