Parcourir les contenus (1 total)

  • Titre est exactement "23.I Prunelli di Fium’orbu"

panneaux_co_16-30_bd-8.jpg
Quidda mostra sponi u travaddu d’invintoriu di u Diplomu Univirsitariu « Formation aux principes et techniques de l’inventaire en situation locale » chì s’hè tinutu duranti un annu (2013-2014) à l’Università di Corsica Pasquali Paoli in partinariatu…