Invintoriu primu di u patrimoniu custruitu di a Corsica : 28 à 30

Invintoriu primu di u patrimoniu custruitu di a Corsica : 28 à 30