Invintoriu primu di u patrimoniu custruitu di a Corsica : 19 à 27