Invintoriu primu di u patrimoniu custruitu di a Corsica : 10 à 18